Máy nước nóng NL MT

Loại bồn:

Dung tích:

175L 210L 230L 275L 345L

Máy Năng Lượng Mặt Trời Phi 58 - 15 ống - 175 lít

Giá: 8.900.000 đ

Kích thước: 2000 x 1350 x 1250

Mua nhanh: 096 200 9479


Chọn sản phẩm khác: