Máy nước nóng NL MT

Loại bồn:

Dung tích:

175L 210L 230L 275L 345L

Máy Năng Lượng Mặt Trời Phi 58 - 18 ống - 210 lít

Giá: 9.900.000 đ

Kích thước: 2000 x 1590 x 1250

Mua nhanh: 096 200 9479


Chọn sản phẩm khác: