• Phi 58
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 12 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5812
Dung tích: 120 lít
1110 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

6.000.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 15 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5815
Dung tích 150 lít
1350 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

7.000.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 18 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5818
Dung tích 180 lít
1590 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

7.900.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 20 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5820
Dung tích 200 lít
1750 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

8.500.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 24 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5824
Dung tích 240 lít
2070 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

9.800.000 VNĐ
Bồn nước nóng NLMT: Phi 58 - 30 ống Mã số
Dung tích
Kích thước

Đơn giá
:
:
:

:
NL 5830
Dung tích 300 lít
2550 x 2000 x 1250 (Dài - Rộng - Cao)

11.700.000VNĐ