NAM THÀNH minh chứng cho sự chuyên nghiệp bằng chứng chỉ ISO 9001: 2015

Ngày 04/06/2018 Công ty TNHH Nam Thành đã được CÔNG TY CỔ PHẨN CHỨNG NHẬN WCERT trao quyết định số: W0883 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản 9001: 2015

Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp cho hệ thống quản lý chất lượng của Nam Thành về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bồn nhựa, bồn inox và máy năng lượng mặt trời. Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Những câu chuyện tuyệt vời dành cho tất cả mọi người ngay cả khi chỉ viết cho một người. Nếu bạn cố gắng viết với một đối tượng rộng lớn trong tâm trí, câu chuyện của bạn sẽ nhạt nhẽo. Sẽ không ai quan tâm. Viết cho một người. Nếu nó đúng đối với một người thì nó sẽ đúng với phần còn lại.


Việc áp dụng tiêu chuẩn trên đã giúp Nam Thành tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, Nam Thành còn tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

Với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong năm 2019, Nam Thành sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường lĩnh vực sản xuất và và kinh doanh bồn nhựa, bồn inox và máy năng lượng mặt trời.